NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

RAPORT: Stan toalet w publicznych szkołach podstawowych w Polsce

2018-06-19 12:34:06

Jaki jest stan szkolnych toalet?

Stan szkolnych toalet często daleki jest od ideału. Blisko co trzeci ankietowany rodzic (30%) przyznał, że toaleta w szkole ich dziecka nie jest czysta lub nie ma wiedzy na ten temat. Jednocześnie, jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby programu „Wzorowa Łazienka”[1], dla większości rodziców stan szkolnych toalet nie ma znaczenia przy wyborze szkoły dla ich dziecka. Aż 76% badanych nie brało pod uwagę stanu i wyglądu szkolnych toalet, a 22% w ogóle nie myślało o tej kwestii, wysyłając dziecko do publicznej szkoły podstawowej.

Niedogodności związane z korzystaniem z toalet szkolnych

Na problem niedogodności związanych z korzystaniem przez ich dzieci ze szkolnych toalet zwraca uwagę 40% ankietowanych rodziców. Najczęściej dzieci skarżą się na brak lub niewystarczającą ilość papieru toaletowego, brak mydła i ręczników do wytarcia rąk oraz brudną muszlę klozetową. Problemem są także nieestetyczne łazienki oraz brak sprawnych zamków w kabinach toaletowych.

Unikanie korzystania z toalety z powodu jej złego stanu

Zły stan sanitarno-techniczny szkolnych łazienek powoduje, że dzieci unikają korzystania z toalety podczas pobytu w szkole. Na ten fakt zwraca uwagę prawie co szósty ankietowany rodzic (15%).

 - Dziecko unikające odwiedzin szkolnej łazienki z powodu jej kiepskiego wyposażenia czy stanu czystości lub mające do niej utrudniony dostęp nie może skupić się na procesie dydaktycznym. Trudno także mówić o włączaniu się w życie grupy rówieśniczej, czy o beztroskiej przerwie dającej wytchnienie i wypoczynek przed następną lekcją. Należy pamiętać, że mamy ograniczone zasoby uwagi. Jeśli dziecko znaczną jej część musi poświęcać na zapanowanie nad własną fizjologią, to nie może w pełni śledzić toku zajęć, uważnie odbierać wprowadzanych treści czy skupiać się na zadaniu. Oczywiście cierpią na tym wyniki i osiągnięcia szkolne – podkreśla dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, ekspert programu „Wzorowa Łazienka”.

Opinię eksperta potwierdzają wyniki badania „Ocena stanu szkolnych toalet”. Aż 87% ankietowanych jest zdania, że brak możliwości swobodnego skorzystania z toalety zawsze, kiedy dziecko tego potrzebuje, ma wpływ na jego komfort uczestnictwa w zajęciach szkolnych oraz koncentrację na lekcji.

O programie „Wzorowa Łazienka”

Akcja „Wzorowa Łazienka” marki Domestos skierowana jest do publicznych szkół podstawowych. Jest to program edukacyjny, który ma wpłynąć na zmianę warunków sanitarnych w polskich szkołach poprzez kształtowanie właściwych nawyków higienicznych wśród uczniów oraz zapewnienie zwycięskiej szkole przyjaznej, funkcjonalnej i czystej łazienki. Szczegółowe informacje na temat programu: www.wzorowalazienka.pl

 

 

[1]  „Ocena stanu szkolnych toalet”, CEM, Marzec 2018, n=253, cała Polska, badanie przeprowadzone wśród rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych na potrzeby programu „Wzorowa Łazienka”.

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: